11 Şubat 2017 Ehliyet soruları

Kalan Süre
Doğru
Yanlış
Boş
Başarı Puanı
1. Soru
Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir? 351
Kırıklara yerinde müdahale etmesi 1
Kazazedenin korku ve endişelerini gidermesi 0
Kazazedeyi hareket ettirmeden müdahale yapması 0
Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması 0
Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır? 352
Mide 0
Böbrek 0
Akciğer 1
Pankreas 0
Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 353
Su kaybı 0
Oksijensizlik 2
Beslenme yetersizliği 0
Karbonmonoksit eksikliği 0
Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde ( Kalp masajı - suni solunum) doğru olarak verilmiştir? 354
10 - 1 0
20 - 1 0
30 - 2 1
40 - 2 0
I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.
Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? 355
II - I - III 0
II - III - I 0
III - I - II 1
III - II - I 0
Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? 356
Kasık 1
Boyun 0
Koltuk altı 0
Köprücük kemiği üzeri 0
Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir? 357
Kan basıncında yükselme 0
Bilinç seviyesinde azalma 1
Hızlı ve yüzeysel solunum 0
Ciltte soğukluk, solukluk ve nemlilik 0
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır? 358
Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi 0
Dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması 0
Isı kaybını önlemek için kazazedeye soğuk uygulama yapılması 1
Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması 0
Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? 359
Tıbbi yardım istenmesi 0
Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi 1
Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemin tespit edilmesi 0
Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yukarı kaldırılması 0
Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? 360
Koma pozisyonu 0
Alt-çene pozisyonu 0
Baş-çene pozisyonu 1
Şok pozisyonu 0
Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.
361
Şok 1
Diyabet 0
Hipertansiyon 0
Sara krizi 0
I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.
Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 362
I. doğru, II. yanlış 0
I. yanlış, II. doğru 0
Her ikisi de doğru 1
Her ikisi de yanlış 0
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 363
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek 0
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak 1
Kendi kendine kurallar koymak 0
Kendini üstün görmek 0
I. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek
II. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
III. Kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak
Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili görevlerindendir? 364
I ve II 1
I ve III 0
II ve III 0
I, II ve III 0
Araçların niteliklerini tespit ve kontrol edebilecek cihaz ve personel bulunan, teknik kontrolü yapılan yerlere ne ad verilir? 365
Servis istasyonu 1
Araç tartı istasyonu 0
Akaryakıt istasyonu 0
Muayene istasyonu 0
Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir? 366
a.jpeg 0
b.jpeg 0
c.jpeg 0
d.jpeg 1
"Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır."
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, yoldan kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? 367
a.jpeg 1
b.jpeg 0
c.jpeg 0
d.jpeg 0
18.jpeg
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 368
Yolu kontrol etmesi 0
Öndeki aracı geçmesi 1
Aracının hızını azaltması 0
Geçiş hakkını yayalara vermesi 0
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kamyonlar için öndeki aracı geçme yasağını bildirir? 369
a.jpeg 1
b.jpeg 0
c.jpeg 0
d.jpeg 0
20.jpeg
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 370
Dönel kavşak yaklaşımını 0
İleri ve sola mecburi yönü 1
Sağa ve sola mecburi yönü 0
Ada etrafında dönüleceğini 0
Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır? 371
Araç uzunluğunun üç katı kadar 0
Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar 0
Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar 0
Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar 1
22.jpeg
Şekildeki bölünmüş kara yolunda, 3 numaralı araç sürücüsünün azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir? 372
30 0
50 0
70 1
90 0
I. Yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken
II. Görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde
III. Kavşaklarda, demir yolu geçitlerinde ve buralara yaklaşırken
Yukarıdakilerin hangilerinde bir taşıtın önündeki taşıtı geçmesi yasaktır? 373
Yalnız I 0
I ve II 0
II ve III 0
I, II ve III 1
Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 374
Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi 1
Dönüş sonrası hızının gerektirdiği şeride girilmesi 0
Orta adaya bitişik şeritten dönüşe geçilmesi 0
Sağa ve sola dönüş kurallarına uyulması 0
25.jpeg
Şekildeki kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 375
1 - 2 - 3 0
1 - 3 - 2 0
2 - 3 - 1 0
3 - 2 - 1 1
Motor durdurulur
Araç el freni ile tespit edilir
Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birinci vitese takılır
376
Durma 0
Geri gitme 0
Park etme 1
U dönüşü yapma 0
Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hâllerde - - - - yakılması mecburidir.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 377
sis ışıklarının 0
park ışıklarının 0
yakını gösteren ışıkların 0
uzağı gösteren ışıkların 1
Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? 378
Kış lastiği 1
Yaz lastiği 0
Polen filtresi 0
Cam suyu antifrizi 0
Aşağıdakilerden hangisi otoyolda yapılabilecek davranışlardandır? 379
Geri gitmek 0
Geriye dönmek 0
Zorunluluk dışında park etmek 0
Hızına uygun şeritte gitmek 1
"Sürücü belgesi, sürücünün işlemiş olduğu kusura göre belirli bir süreliğine trafik zabıtalarınca geri alınır" Buna göre aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasını gerektiren kusurlardan biri değildir? 380
Ölümlü kazalarda asli kusurlu olmak 0
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak 0
Trafik işaretiyle belirlenmiş hız sınırını %10 oranında geçmek 1
Kanunda belirtilen miktarın üzerinde alkollü olarak araç kullanmak 0
Kara Yolları Trafik Yönetmeliği’ne göre aşağıdaki durumlardan hangisinin oluşması hâlinde, araç için yeni Tescil Belgesi düzenlenmesi zorunludur? 381
Hurdaya ayrılması 0
Teknik değişiklik yaptırılması 1
Aracın yaralanmalı kazaya karışması 0
Aracın teknik muayenesinin zamanında yaptırılmaması 0
Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir? 382
Üçgen reflektör 0
İlk yardım çantası 0
Yangın söndürme cihazı 0
Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası 1
Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır? 383
Fren mesafesinin artması 1
Güvenli sürüşün sağlanması 0
Aracın kontrol edilebilirliğinin artması 0
Engelle karşılaşıldığında, doğru noktada durulması 0
Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir? 384
Sürücü belgesi 1
Araç bakım kartı 0
Araç tescil belgesi 0
Nüfus hüviyet cüzdanı 0
Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır? 385
Görüntü kirliliğini 0
Gürültü kirliliğini 0
Hava kirliliğini 1
Su kirliliğini 0
Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya - - - - denir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur? 386
amortisör 0
radyatör 1
alternatör 0
distribütör 0
Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? 387
Yakıt tüketimini azaltmak 0
Aracın dönüşlerini sağlamak 0
Akünün şarj olmasını sağlamak 0
Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek 1
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir? 388
a.jpeg 0
b.jpeg 0
c.jpeg 1
d.jpeg 0
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 389
Yalnız I 0
Yalnız II 0
Yalnız III 0
I, II ve III 1
Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler? 390
Fren balatasının 0
Polen filtresinin 0
Yakıt filtresinin 1
Geri vites müşirinin 0
Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir? 391
Antifriz 0
Motor yağı 1
Hidrolik yağı 0
Akü elektroliti 0
Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir? 392
Fren 1
Yakıt 0
Yağlama 0
Soğutma 0
Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? 393
Motorun devri artırılır 0
Açık camlar varsa kapatılır 0
Önemsenmez yola devam edilir 0
Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır 1
Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır? 394
Eskiyen buji kabloları değiştirilir 0
Motor yüksek devirde kullanılır 1
Trafiğin yoğun olduğu yollar seçilir 0
Araç yokuş aşağı inerken vites boşa alınıp kontak kapatılır 0
I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir
II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür
III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur
Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir? 395
I ve II 0
I ve III 1
II ve III 0
I, II ve III 0
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir? 396
Yardımlaşmaya 1
Öfke duygusuna 0
Bencil davranmaya 0
Aşırı tepki göstermeye 0
Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir? 397
Öfke 0
İnatlaşma 0
Sabır 1
Aşırı tepki 0
Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir
Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir? 398
Öfke 0
Empati 1
Bastırma 0
Engellenme 0
Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir? 399
Kural ihlallerinin azalmasına 1
Direksiyon hâkimiyetinin artmasına 0
Kazaya karışma olasılığının azalmasına 0
Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine 0
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir? 400
Aşırı hız yapmaktan kaçınılması 0
Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi 0
Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi 1
Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi 0
CEVABI GÖR