20 Mayıs 2017 Ehliyet soruları

Kalan Süre
Doğru
Yanlış
Boş
Başarı Puanı
1. Soru
Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? 301
Bildirme 4
Koruma 4
Kurtarma 0
Tedavi etme 0
Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır? 302
10 - 18 1
12 - 20 1
14 - 22 0
16 - 24 3
Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;
I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlara karşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.
Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır? 303
Yalnız I 1
Yalnız II 2
Yalnız III 3
I, II ve III 0
Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir. Bu durumda kazazedenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için - - - - pozisyonu verilir
Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? 304
şok 0
oturuş 1
yarı yüzükoyun-yan 0
baş geri-çene yukarı 4
Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur? 305
Her 2 kurtarıcı nefesten sonra, havanın geriye çıkmasına izin vermeden tekrar suni solunum yapılması 1
Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi 1
Kazazedeye 20 kalp masajı yaptıktan sonra suni solunuma geçilmesi 4
Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması 0
Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir? 306
Konuşabilmesi 2
Renginin morarması 1
Nefes almasının durması 1
Acı çekip ellerini boynuna götürmesi 1
Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? 307
Dış kanamalarda, kanama gözle görülemez 1
Yaradan vücut dışına doğru olan kanamalar iç kanamalardır 0
Kanın vücut boşluklarına aktığı kanamalar, dış kanamalar olarak sınıflandırılır 2
Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır 2
Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? 308
Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması 1
Kol ya da bacaktaki bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması 0
Kırık kuşkulu bölge hareketsizleştirilmeden taşıma yapılması 1
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi 2
Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir? 309
Ezikli yaralar 2
Delici yaralar 0
Parçalı yaralar 2
Kesik yaralar 1
10.jpeg
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? 310
Şok 0
Koma 3
Tam tıkanma 0
Omurga yaralanması 1
Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 311
Karna baskı uygulanması 0
Sıcak uygulama yapılması 0
Şekerli içecekler verilmesi 1
Oda sıcaklığında bir küvete sokulması 4
Rentek manevrası;
I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 312
I. doğru, II. yanlış 1
I. yanlış, II. doğru 0
Her ikisi de doğru 2
Her ikisi de yanlış 1
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 313
Kızgın biçimde kornaya basmak 0
Sürüş sırasında aceleci davranmak 0
Başkalarının hakkına saygılı olmak 3
Dar yolda, gelen araçlarla inatlaşmak 2
Yerleşim yerleri içinde trafiği düzenleme amacı ile
Yer işaretlemelerini
Trafik işaret levhalarını
Işıklı ve sesli trafik işaretlerini
temin ve tesis etmek, bunların devamlılığını ve işlerliğini sağlamak, aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin görevidir? 314
Belediyelerin 0
Emniyet Genel Müdürlüğünün 1
Kara Yolları Genel Müdürlüğünün 4
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 0
Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre yolu kullanmak sırasındaki önceliğine ne ad verilir? 315
Okul geçidi 0
Geçiş hakkı 1
Yaya geçidi 0
Geçiş üstünlüğü 4
16.jpeg
Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 316
Yolu kontrol etmesi 1
Aracını yavaşlatması 2
Takip mesafesini azaltması 2
Bu bölgeden dikkatli geçmesi 0
17.jpeg
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 317
Dönel kavşağa yaklaşıldığını 1
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını 1
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını 0
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını 3
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? 318
a.jpeg 0
b.jpeg 1
c.jpeg 2
d.jpeg 2
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, kavşaklarda üzerinde bulunulan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini belirtir? 319
a.jpeg 1
b.jpeg 1
c.jpeg 1
d.jpeg 1
Aşağıdaki yer işaretlemelerinden hangisi bölünmüş yol başlangıcı anlamındadır? 320
a.jpeg 0
b.jpeg 3
c.jpeg 1
d.jpeg 0
Aşağıdakilerden hangisi araç geçmede uyulması gereken kurallardan biri değildir? 321
Emniyet şeridini kullanarak öndeki aracı geçmek 2
Geçmeden önce sola dönüş ışığını yakmak 0
Karşı yönden gelen trafiği kontrol etmek 0
Başka araç tarafından geçilmiyor olmak 1
22.jpeg
Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır? 322
1 ve 2 0
1 ve 3 0
2 ve 3 2
3 ve 4 0
Aşağıdakilerden hangisi, araç hızının gerekli şartlara uygunluğunu sağlamak için yapılması gerekenlerdendir? 323
Diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde yavaş sürülmesi 0
Tepe üstlerine yaklaşırken hızın azaltılması 2
Dönemeçlere girerken hızın artırılması 0
Yüklemede gabarinin üzerine çıkılması 0
24.jpeg
Şekle göre 1 numaralı araca arkadan çarpan 2 numaralı araç sürücüsü hakkında aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? 324
Gözlerinin iyi görmediği 0
Hız kurallarına uymadığı 0
Araç lastiklerinin eski olduğu 0
Takip mesafesi kuralını ihlal ettiği 2
25.jpeg
Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan 2 numaralı araç sürücüsü aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?
I. Dar bir kavisle dönmeli
II. Yayanın geçmesini beklemeli
III. Sola dönüş lambasını yakmalı
IV. İlk geçiş hakkını 1 numaralı araca vermeli 325
I ve IV 0
II ve III 1
I, II ve III 0
II, III ve IV 0
26.jpeg
Şekildeki kavşakta ilk geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? 326
1 - 2 - 3 0
1 - 3 - 2 0
2 - 3 - 1 1
3 - 1 - 2 0
Aşağıdaki yerlerden hangisinde duraklama yapılması yasak değildir? 327
Sol şeritte 0
Dönemeçlerde 0
Yaya ve okul geçitlerinde 0
Duraklara 30 metre mesafede 1
I. Gece öndeki araç geçilirken uzağı gösteren ışıkların kullanılması gerekir
II. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır
Yukarıda verilenler için hangisi söylenir? 328
I. doğru, II. yanlış 0
I. yanlış, II. doğru 0
Her ikisi de doğru 1
Her ikisi de yanlış 0
Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 329
Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi 1
Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması 0
Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yerde oturtulması 0
Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması 0
I. Sürücü ve yolcuları araçta tutarak vücudun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önler.
II. Kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır.
III. Yerleşim yeri içinde ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan minibüs ile dolmuş otomobillerindeki yolcuların emniyet kemeri takması zorunlu değildir.
Emniyet kemeri ve kullanımıyla ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur? 330
I ve II 1
I ve III 0
II ve III 0
I, II ve III 0
31.jpeg
Şekildeki kazada hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu sayılır? 331
1 0
2 2
3 0
4 0
Aracına “LPG” sistemi taktıran bir kişi, bu durumu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmek zorundadır? 332
30 2
40 0
50 0
60 0
Aşağıdaki taşıtların hangisinde takograf cihazının bulundurulması zorunlu değildir? 333
Çekici 0
Otomobil 1
Otobüs 1
Kamyon 0
Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? 334
Yakıt tüketiminin azalması 0
Gürültü kirliliğinin önlenmesi 0
Zararlı gaz salınımının artması 2
Trafik yoğunluğunun azalması 0
35.jpeg
Haritada yeri gösterilen illerden hangisi daha güneydedir? 335
Uşak 0
Sivas 0
Trabzon 0
Konya 2
36.jpeg
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir? 336
Balata 0
Amortisör 0
Diferansiyel 1
Vites kutusu 0
Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir? 337
Buji 0
Enjektör 0
Su pompası 0
Termostat 2
Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir? 338
Marş sistemi 2
Yağlama sistemi 0
Yakıt sistemi 0
Ateşleme sistemi 0
39.jpeg
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 339
Motor kaputunun tam kapanmadığını 1
Lastik hava basıncının düşük olduğunu 0
Soğutma sıvısı sıcaklığının çok yükseldiğini 1
Fren balatalarının görevini tam yapmadığını 0
40.jpeg
Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir? 340
Yağ seviyesinin azalması 2
Depodaki yakıtın azalması 0
Fren hidroliğinin eksilmesi 0
Radyatörde antifrizin olmaması 0
Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler? 341
Akü elektroliti 0
Motor yağı 0
Fren hidroliği 0
Antifriz 2
Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır? 342
Sürüş konforunu 0
Trafik kazası riskini 2
Direksiyon hâkimiyetini 0
Aracın yol üzerinde tutunmasını 0
Aracın hızı azaltılır
En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir
Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır
Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır? 343
a.jpeg 1
b.jpeg 0
c.jpeg 0
d.jpeg 1
I. Ani hızlanmalar yapılması
II. Araç lastiklerinin eskimesi
III. Hava filtresinin değiştirilmesi
Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur? 344
Yalnız I 0
I ve II 2
II ve III 0
I, II ve III 0
"Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim - - - - ile mümkündür."
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 345
trafik adabı 2
trafik cezası 0
trafik terörü 0
trafik müfettişi 0
Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.
Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir? 346
Asabi 0
Aşırı tepkili 0
Kaba ve saldırgan 0
Saygılı ve nezaketli 2
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır? 347
Trafikteki araç sayısını 0
Sürücünün kaza yapma riskini 2
Yayaların yaya geçidini kullanma oranlarını 0
Diğer sürücülerin trafik kurallarına uyma yüzdelerini 0
Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.
Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir? 348
Bencillik 0
Saldırganlık 0
Diğergamlık 2
Sorumsuzluk 0
Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir? 349
Sabırsızlık ve tahammülsüzlüğün artması 1
Kazaya karışma olasılığının azalması 1
Kural ihlallerinin artması 0
Dikkatin dağılması 0
I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi
Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardand 350
I ve II 0
I, III ve IV 0
II, III ve IV 0
I, II, III ve IV 2
CEVABI GÖR