27 Ağustos 2016 Ehliyet soruları

Kalan Süre
Doğru
Yanlış
Boş
Başarı Puanı
1. Soru
Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir? 501
Sürücü 2
Girişimci 1
Trafik polisi 1
İlk yardımcı 16
Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? 502
Sinir sisteminde 1
Hareket sisteminde 2
Solunum sisteminde 11
Boşaltım sisteminde 4
İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, - - - - ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 503
bak-dinle-hisset yöntemi 13
Heimlich manevrası 2
turnike uygulaması 1
şok pozisyonu 0
Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır? 504
2 4
5 10
8 2
11 0
Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir? 505
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması 7
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması 4
Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması 1
Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması 4
Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 506
Uzuv kopması durumunda turnike uygulamaktan kaçınılması 3
Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması 5
Kanayan yere en uzak basınç noktasına baskı uygulanması 3
Kanayan bölgenin kalp hizasının altına indirilmesi 3
Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? 507
Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb. destek konulması 5
Yaşam bulgularından, sadece nabzının değerlendirilmesi 3
Vücuduna soğuk uygulama yapılması 2
Düz olarak yüzüstü yatırılması 1
I. Spor ve iş kazaları
II. Yüksek bir yerden düşme
III. Otomobil ya da motosiklet kazaları
Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir? 508
Yalnız I 1
I ve II 0
II ve III 1
I, II ve III 11
Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? 509
Enfeksiyonu engellemek için yara bölgesinin sıcak sabunlu su ile yıkanması 2
Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi 5
Kazazedenin bilinci yerinde ise yüz üstü pozisyonda yatırılması 3
Sıvı kaybını önlemek için ağızdan ılık içecekler verilmesi 3
Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır? 510
Eklem çevresinin şişmesi 5
Eklemlerde görülen şekil bozukluğu 4
Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması 4
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılması 1
Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir? 511
Bayılma 8
Şok 0
Kansızlık 1
Koma 4
"Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır."
Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir? 512
İtfaiyeci yöntemi 4
Rentek manevrası 2
Heimlich manevrası 1
Sürükleme yöntemi 5
Aşağıdakilerden hangisi kişiye bağlı gelişen trafik kazası nedenlerindendir? 513
Aracın kullanıldığı yolun bozuk olması 0
Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanılması 12
Uyarı işaretlerinin yetersiz olması 0
Aracın arıza yapması 0
Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir? 514
Banket 0
Ana yol 2
Geçiş yolu 3
Bağlantı yolu 8
İkaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir
Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise normal geçiş yapılır, aksi hâlde yaya geçidi işgal edilmeden durulur.
Yukarıda verilenler, ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir? 515
Sarı 6
Yeşil 2
Kırmızı 2
Kırmızı Oklu 2
Trafik görevlisinin hangi hareketi sürücüler için "sağa yanaş ve dur" talimatını içerir? 516
a.jpeg 0
b.jpeg 2
c.jpeg 12
d.jpeg 0
17.jpeg
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? 517
Gevşek şev 0
Dönel kavşak 0
Yandan rüzgâr 2
Gizli buzlanma 11
18.jpeg
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? 518
Ana yol-tali yol kavşağına 13
Işıklı işaret cihazına 0
Açılan köprüye 0
Havalimanına 0
Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işaret levhasıdır? 519
a.jpeg 0
b.jpeg 1
c.jpeg 10
d.jpeg 2
20.jpeg
Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? 520
Yüklü ağırlığı 6 tondan fazla olan taşıt giremez. 7
Dingil başına 6 tondan fazla yük düşen taşıt giremez. 5
6 tondan fazla su kirletici madde taşıyan taşıt giremez. 0
6 tondan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez. 0
21.jpeg
Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir? 521
Işıklara 50 m kaldığını 0
Asgari (en az) hız sınırını 4
Azami (en yüksek) hız sınırını 8
Öndeki araca 50 m´den fazla yaklaşılmamasını 0
Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? 522
1,5 2
2,5 0
3,5 1
4,5 8
I. Kesik yol çizgisi
II. Devamlı yol çizgisi
III. Yan yana iki devamlı yol çizgisi
Taşıt yolu (Kaplama) üzerine çizilen çizgilerden hangileri, kurallara uyulmak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? 523
Yalnız I 2
I ve II 0
II ve III 0
I, II ve III 7
24.jpeg
Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta, hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır? 524
Yalnız 1 0
Yalnız 2 1
Yalnız 3 11
1, 2 ve 3 0
Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri içindeki kara yollarında, lastik tekerlekli traktörler için azami hız saatte kaç kilometredir? 525
10 1
20 3
30 4
40 4
Aksine bir durum yoksa saatte 100 kilometre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? 526
20 0
30 1
40 1
50 9
Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur? 527
Hızını artırması 0
Sağa geniş, sola dar kavisle dönmesi 0
Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi 3
Dönüş sırasında varsa kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara geçiş hakkını vermesi 9
Motosikletin sürülmesi sırasında aşağıdakilerden hangisinin kullanılması, olası bir kaza anında kafa yaralanmalarının sayısını ve şiddetini önemli ölçüde azaltır? 528
Kask 11
Eldiven 0
Yansıtıcı giysi 0
Dayanıklı bot 0
29.jpeg
Şekildeki trafik kazası, aşağıdakilerden hangisine uyulmaması sonucu meydana gelmiş olabilir? 529
Takip mesafesine 0
Kavşaklarda geçiş hakkına 10
Öndeki aracı geçme kuralına 2
Farların kullanılacağı yer ve hâllere 0
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? 530
Halkın can ve mal güvenliğinin korunması 1
Işıklı ve sesli uyarı işaretlerinin bir arada verilmesi 0
Görev hâli dışında bazı kişilere ayrıcalık sağlanması 8
Geçiş üstünlüğü hakkının görev hâlinde iken kullanılması 3
Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 531
5 4
10 2
15 5
20 0
I. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması
II. Gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması
III. Araçların egzoz borusu ve susturucularında orijinalliğin korunması
Verilenlerden hangileri, trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir? 532
Yalnız I 0
I ve II 5
II ve III 1
I, II ve III 5
Motosikletlerde ilk 3 yaş sonunda kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur? 533
4 0
3 0
2 6
1 7
Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler? 534
Hızı viraja girmeden önce artırmak 10
Aracı kullanırken sadece yola konsantre olmak 0
Yüksek hızlarda ani manevra yapmaktan kaçınmak 1
Her hızda, fren için ne kadar duruş mesafesi olduğunu hesaplamayı öğrenmek 1
İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir? 535
Ses 0
Duyuru 0
Konuşma 0
Gürültü 11
36.jpeg
Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir? 536
Volan 2
Aks 9
Kavrama 1
Vites kutusu 0
Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir? 537
a.jpeg 0
b.jpeg 0
c.jpeg 11
d.jpeg 1
I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması
Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır? 538
Yalnız I 3
Yalnız II 0
Yalnız III 0
I, II ve III 8
Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir? 539
Yağdanlık 1
Yağ filtresi 3
Yağ çubuğu 7
Yağ pompası 0
Motorun soğutma sisteminde kullanılan - - - - donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.
Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 540
asit 0
antifriz 11
saf su 0
elektrolit 0
Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur? 541
El freninin arızalanmasına 0
Sürüş güvenliğinin artmasına 2
Bijon somunlarının gevşemesine 0
Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına 10
Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır? 542
Aynı amperde yenisi ile değiştirilir. 10
Daha küçük amperde sigorta ile değiştirilir. 0
Daha büyük amperde sigorta ile değiştirilir. 1
Herhangi bir amperde sigorta ile değiştirilir. 0
Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir? 543
Yakıt tüketiminin artması 5
Yakıt tüketiminin düşmesi 2
Motorun sarsıntılı çalışması 4
Motorda yağlamanın olmaması 1
44.jpeg
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir? 544
Motor kaputunun açık kaldığını 1
Motor yağı basıncının çok düştüğünü 11
Motor soğutma suyu sisteminde bir arıza olduğunu 0
Fren sisteminde hidrolik seviye düşüşü veya bir arıza olduğunu 0
Hangi temel değere sahip sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip, trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez? 545
Bencil 2
Sorumsuz 2
Görgü seviyesi düşük 0
Empati düzeyi yüksek 7
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir? 546
Öfkeli olmak 8
Sabırlı olmak 3
Başarılı iletişim kurmak 1
Bencillikten uzak durmak 0
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir? 547
Öfke 1
Bencillik 1
Diğergamlık 7
Sabırsızlık 2
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir? 548
Trafik ortamında gerilimli durumların olabileceğini kabul etmesi 2
Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi 7
Radyo veya müzik açması 0
Derin nefes alması 1
Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? 549
Mizacın 0
Beden dilinin 1
Trafik adabının 7
Konuşma üslubunun 2
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir? 550
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması 5
Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi 1
Köprü, tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması 3
Trafo, elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintiler yaşanması 1
CEVABI GÖR