29 Temmuz 2017 Ehliyet soruları

Kalan Süre
Doğru
Yanlış
Boş
Başarı Puanı
1. Soru
1.jpeg
Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir? 251
İlaçla tedavi 0
Hasar tespiti 0
Temel yaşam desteği 2
Olay yeri değerlendirmesi 0
Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır? 252
Sinir sistemi 0
Sindirim sistemi 0
Dolaşım sistemi 1
Boşaltım sistemi 1
Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir? 253
Göz bebeklerinin genişlemesi 2
Solunumun yüzeyselleşmesi 0
Kan basıncının artması 0
Nabzın yavaşlaması 0
Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır? 254
İlk yardımcı ağzını, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirir 1
Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilir 0
Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılır 0
Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir 0
Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.
255
Üçgen bandaj uygulaması 0
Heimlich manevrası 0
Turnike uygulaması 0
Rentek manevrası 2
Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir? 256
Kesik kesik akan bir kanama olması 0
Kalp atımları ile uyumlu olarak akması 0
Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması 2
Parlak ve açık kırmızı renkteki kanın fışkırır tarzda akması 0
I. Aşırı sıvı kaybı
II. Kalp ritim bozuklukları
III. Başa şiddetli darbe alınması
Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir? 257
I ve II 0
I ve III 1
II ve III 0
I, II ve III 1
İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız? 258
Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek 1
Kazazedenin gövdesini sağ omuza yerleştirip ağırlığı dizlere vererek 1
Omuzdan destek verip yürütmeye çalışarak 0
Kazazedeyi kucağa alıp ağırlığı yüklenerek 0
Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 259
Çıkan eklemin yerine oturtulması 0
Çıkık olan bölgede sadece ısı kontrolü yapılması 0
Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi 1
Ağızdan ağrı kesiciler vererek ağrısının azaltılması 1
Uzun süreli bilinç kaybıdır
Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkar
Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir? 260
Şok 1
Koma 1
Bayılma 0
Baş dönmesi 0
Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? 261
Yarı oturur pozisyon verilmesi 1
Egzersiz yapmasının sağlanması 0
Kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi 1
Yaşam bulgularından, sadece solunumun değerlendirilmesi 0
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır? 262
Yaralıya uzak mesafede çalışması 1
Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması 1
Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi 0
Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi 0
Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? 263
Kendi kendine kurallar koymak 0
Bencilce davranışlarda bulunmak 0
Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak 1
Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek 1
Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak
Trafik zabıtasının görev ve yetkileri saklı kalmak üzere, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek
Yukarıdaki görev ve yetkiler, verilen kurumlardan hangisine aittir? 264
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına 1
Karayolları Genel Müdürlüğüne 1
Emniyet Genel Müdürlüğüne 0
İçişleri Bakanlığına 0
15.jpeg
Şekildeki kavşakta; ileriye yeşil, sola kırmızı ve sağa yeşil oklu ışık yanmaktadır.
Buna göre hangi numaralı şeritteki araçlar yollarına devam edebilir? 265
Yalnız 2 2
1 ve 2 0
1 ve 3 0
2 ve 3 0
Aşağıdakilerden hangisi “tehlikeli viraj yön levhası” anlamındadır? 266
a.jpeg 1
b.jpeg 0
c.jpeg 0
d.jpeg 1
Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir? 267
a.jpeg 0
b.jpeg 1
c.jpeg 0
d.jpeg 0
Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır? 268
a.jpeg 0
b.jpeg 0
c.jpeg 0
d.jpeg 1
Aşağıdaki trafik tanzim işaretlerinden hangisi “taşıt trafiğine kapalı yol” anlamındadır? 269
a.jpeg 1
b.jpeg 0
c.jpeg 0
d.jpeg 0
20.jpeg
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 270
08.00-16.00 saatleri arasında yayaların yola giremeyeceğini 0
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yola girebileceğini 0
08.00-16.00 saatleri arasında yolun motorlu taşıt trafiğine kapalı olduğunu 1
08.00-16.00 saatleri arasında motorlu taşıtların yol kenarına park yapabileceğini 0
21.jpeg
Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir? 271
Yavaşlama çizgisi 0
Taralı alana girilmez 0
Bölünmüş yol başlangıcı 0
Taralı alan içine park edilebilir 1
Sürücülerin, kavşaklara yaklaşırken yerleşim yerleri dışında - - - - metre, yerleşim yerlerinde - - - - metre mesafe içinde ve kavşaklarda şerit değiştirmeleri yasaktır.
Verilen cümlede boş bırakılan yerlere sırayla aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır? 272
50 - 10 0
100 - 20 0
150 - 30 1
200 - 40 0
Sürücüler; yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken, görüş yetersizliği olan tepe üstü ve dönemeçlerde aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 273
Hızını azaltmalı 1
Öndeki aracı geçmeli 0
En sol şeritten gitmeli 0
Dörtlü ikaz ışıklarını yakmalı 0
Otoyolda 120 km/saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü, önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 274
30 0
40 0
50 0
60 1
Geceleyin arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? 275
Arkadaki araç sürücüsüne sinyalle geç işareti vermesi 0
Hızını sabit tutması, gerekirse yavaşlaması 1
Uzağı gösteren lambaları yakması 0
Taşıt yolunun soluna yaklaşması 0
Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? 276
Dar bir kavisle dönmesi 1
Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi 0
Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi 0
Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi 0
Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? 277
Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi 0
Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi 0
Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi 0
Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi 1
I. Ambulansa eskortluk yapmak
II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak
III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak
Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır? 278
Yalnız I 0
I ve II 0
II ve III 1
I, II ve III 0
29.jpeg
Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir? 279
Yalnız III 0
I ve II 0
I ve III 1
I, II ve III 0
Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır? 280
Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması 0
Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması 1
Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması 0
Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması 0
31.jpeg
Şekildeki trafik tanzim işareti, kamyona hangi anlamda gabari sınırlaması getirmektedir? 281
Yükseklik 1
Uzunluk 0
Genişlik 0
Ağırlık 0
I. Araç içinde savrulma
II. Araçtan dışarı fırlama
III. Ölüm ve yaralanmalarda artma
Verilenlerden hangileri, kaza anında emniyet kemerinin kullanılmaması sonucu meydana gelebilecek durumlardandır? 282
Yalnız I 0
I ve II 0
II ve III 0
I, II ve III 1
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? 283
Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak 0
Geçme yasağı olan yerlerden geçmek 0
Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak 1
Arkadan çarpmak 0
Kara Yolları Trafik Kanunu’na göre “C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE” sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 284
2 0
5 1
7 0
10 0
Gereksiz yere korna çalınması
Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması
Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi
Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? 285
Yolculuğun huzurlu geçmesine 0
Yolculuk süresinin kısalmasına 0
Trafiğin hızlı akmasına 0
Gürültü kirliliğine 1
Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir? 286
Şaft 0
Alternatör 0
Marş motoru 1
Amortisör 0
Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? 287
İş zamanı 0
Marş zamanı 1
Emme zamanı 0
Sıkıştırma zamanı 0
Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? 288
Ayna ayarları 0
Yakıt seviyesi 0
Araç lastikleri 1
Koltuk ayarları 0
39.jpeg
Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir? 289
Lastik basıncının düşük olduğunu 0
El freninin çekili olduğunu 0
Sis lambalarının yandığını 0
Fren balatalarının bittiğini 1
Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? 290
Motorun verimli çalışmasına 1
Aracın daha yavaş gitmesine 0
Akünün daha çabuk bitmesine 0
Motordaki aşıntıların artmasına 0
Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 291
Havanın serin olması 0
Silecek lastiklerinin eskimesi 1
Cam suyu seviyesinin azalması 0
Silecek motorunun yavaş çalışması 0
Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? 292
Polen filtresinin 0
Fren hidroliğinin 0
Araç lastiklerinin 0
Soğutma suyunun 1
Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? 293
Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması 0
Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi 0
Klimanın yeteri kadar serinletmemesi 0
Araç yakıtının azalması 0
Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz? 294
Klimanın açık olması 0
Ani duruş ve kalkış yapılması 0
Hava filtresinin değiştirilmesi 1
Camlar açık şekilde seyahat edilmesi 0
Trafik adabı;
I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.
Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 295
I. doğru, II. yanlış 0
I. yanlış, II. doğru 0
Her ikisi de doğru 1
Her ikisi de yanlış 0
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? 296
Trafik kültüründe birbirini uyarma 0
Kendini eleştirme 0
Yardımlaşma 1
İnatlaşma 0
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.
Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir? 297
Sabır 0
Öfke 1
Bencillik 0
İnatlaşma 0
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır? 298
Öfkeyi bastırmak ya da yok etmek 0
Kızgınlığa yol açan olayları değiştirmek 0
İnsanlar ya da olaylar karşısında gösterilen içsel ve dışsal tepkilerde kontrolsüz davranılmasını sağlamak 1
Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak 0
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı birhatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi, trafikte hangi üslubun kullanıldığına örnek olur? 299
Bencilliğin 0
Beden dilinin 1
İnatlaşmanın 0
Tahammülsüzlüğün 0
Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? 300
Üretim ve refah kayıplarının yaşanması 0
Kara yollarının zamanından önce yıpranması 0
Uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması 1
Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması 0
CEVABI GÖR