8 Ekim 2016 Ehliyet sınav soruları

Kalan Süre
Doğru
Yanlış
Boş
Başarı Puanı
1. Soru
Aşağıdakilerden hangisi, 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? 405
Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması 5
Kimin, hangi numaradan aradığının bildirilmesi 2
112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi 0
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa nasıl bir yardım verildiğinin belirtilmesi 2
Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan ve vücutta iç dengeyi koruyan sistem, aşağıdakilerden hangisidir? 406
Sinir sistemi 0
Hareket sistemi 2
Boşaltım sistemi 5
Dolaşım sistemi 1
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır? 407
Yaşı 0
Boyu 0
Cinsiyeti 0
Vücut ısısı 8
Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. En önemli işlem olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir? 408
Bildirme 0
Koruma 6
Kurtarma 1
Tedavi etme 0
Geçici hafıza kaybı
Burundan kan gelmesi
Göz bebeklerinde büyüklük farkı
Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür? 409
Baş 7
Karın 0
Göğüs 0
Omurga 0
Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,
I. Boyun
II. Koltuk altı
III. Köprücük kemiği üzeri
verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır? 410
Yalnız I 0
I ve II 1
I ve III 2
I, II ve III 4
Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? 411
Zihinsel aktivitenin artması 0
Cildin soğuk ve nemli olması 4
Vücut sıcaklığının hızla yükselmesi 1
Dilin gevşeyerek geriye doğru toplanması 2
Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? 412
Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi 5
Basıyı tam uygulayabilmek için kazazedeye uzak mesafede durulması 0
Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması 1
Göğüs kemiği 1 cm çökecek şekilde bası uygulanması 1
9.jpeg
Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? 413
Kalp durması 1
Bacak kemiği kırılması 0
Solunum yolu tıkanması 2
Delici göğüs yaralanması 4
Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır? 414
Kazazedenin hareket ettirilmesi 1
Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması 0
Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi 4
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi 1
Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? 415
Şok 1
Koma 5
Üşüme 0
Bayılma 0
Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır. İlk yardımcının bir kolu boşta olacağından merdiven ya da bir yerden rahatlıkla destek alınabilir.
Verilen bilgi, acil taşıma tekniklerinden hangisiyle ilgilidir? 416
İtfaiyeci yöntemi 3
Rentek manevrası 0
Sürükleme yöntemi 2
Heimlich manevrası 1
Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez? 417
Aşırı hız yapmak 0
Alkollü olarak araç kullanmak 0
Emniyet kemeri takılıyken araç kullanmak 6
Elinde cep telefonu varken araç kullanmak 0
14.jpeg
Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 418
Düz gidilebileceğini 0
Sadece sağa dönülebileceğini 6
Sadece sola dönülebileceğini 0
Yolun tüm yönlere açık olduğunu 0
Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir? 419
Trafik suçu 0
Trafik terörü 0
Trafik kusuru 0
Trafikten men 6
16.jpeg
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? 420
Okul geçidine 6
Yürüyüş yoluna 0
Gençlik kampına 0
Alt veya üst geçitlere 0
Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi yükseklik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir? 421
a.jpeg 1
b.jpeg 1
c.jpeg 4
d.jpeg 0
18.jpeg
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 422
70 metreden sonra yolun daralacağını 0
70 metreden sonra park alanı olduğunu 0
Saatteki hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini 1
Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını 5
19.jpeg
Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? 423
Dönel kavşağa yaklaşıldığını 0
Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını 4
Demir yolu geçidine yaklaşıldığını 1
Ana yol - tali yol kavşağına yaklaşıldığını 1
20.jpeg
Taşıt yolu veya park alanında, kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? 424
Özürlü sürücüler için parkyeri 6
Özürlü sürücüler çıkabilir 0
Özürlü taşıtı giremez 0
Özürlü sürücü yolu 0
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır? 425
Sadece para cezası verilir. 0
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır. 1
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır. 5
En sağ şeritten gitmek koşuluyla araç sürmesine izin verilir. 0
22.jpeg
Şekildeki kara yolu bölümünde, yan yana çizilmiş kesik ve devamlı yol çizgileri sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? 426
Çift yönlü yoldan tek yönlü yola girileceğini 0
Her iki yönde seyreden araçların bölünmüş yola gireceğini 0
Her iki yönde seyreden araçların şerit değiştiremeyeceğini 2
Devamlı çizgi tarafındaki araçların şerit değiştiremeyeceğini 4
Yerleşim yeri içindeki kara yollarında aksine bir işaret yoksa motorlu bisikletler için azami hız sınırı saatte kaç kilometredir? 427
20 0
30 4
40 2
50 1
24.jpeg
Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir? 428
10 0
20 0
30 1
40 5
Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? 429
İki şeridi birden kullanması 5
Aracını gidiş yönüne göre yolun en sağından sürmesi 0
Gidişe ayrılan yol bölümünün en sol şeridini sürekli işgal etmekten kaçınması 1
Şerit değiştirmeden önce, gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişlerini beklemesi 0
26.jpeg
Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır? 430
1 numaralı araca yol vermeli 5
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı 1
Hızını artırarak kavşağa önce girmeli 0
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı 0
I. Şerit değiştirmelerde
II. Sağa ve sola dönüşlerde
III. Bir aracın geçilmesi esnasında
431
Yalnız I 0
I ve II 0
II ve III 0
I, II ve III 5
28.jpeg
Şekilde görülen geçiş üstünlüğüne sahip araçların, görev hâlinde karşılaşmaları durumunda ilk geçiş hakkını hangisi kullanmalıdır? 432
İş makinesi 0
Polis aracı 0
Ambulans 6
İtfaiye aracı 0
Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir? 433
Park etmek 2
Kırmızı ışıkta beklemek 4
Yolcu indirmek ve bindirmek 0
Yük boşaltmak için beklemek 0
Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendirilir? 434
Araç kusurları 0
Yaya kusurları 0
Yolcu kusurları 0
Sürücü kusurları 6
Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 435
Gabarinin aşılması 5
Araç dengesinin korunması 0
Trafik güvenliğinin dikkate alınması 0
Taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması 1
Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır? 436
Gidiş yönüne göre yolun en sağından seyredilmesi 1
İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi 3
Tehlikeli madde taşıyan araçların geçilmesi 1
Geçme yaparken sinyal verilmesi 1
Geceleri kara yolunda karşı yönden gelen sürücülerin gözlerini kamaştırmamak için hangi ışıkların yakılması zorunludur? 437
Park ışıklarının 0
Acil uyarı ışıklarının 0
Uzağı gösteren ışıkların 2
Yakını gösteren ışıkların 4
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur? 438
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde 2
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde 1
Motoru bakımdan geçirildiğinde 2
Sahibi değiştiğinde 1
Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir? 439
Kireç 0
Atık 6
Yanıcı madde 0
Yakıcı madde 0
Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir? 440
Rotil 0
Aks 0
Amortisör 5
Şaft 1
ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? 441
Kalkışta patinajı önler. 0
Debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. 0
Frenleme sırasında tekerlekleri kilitler. 2
Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır. 4
İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? 442
Isı enerjisini 1
Hidrolik enerjiyi 2
Nükleer enerjiyi 0
Elektrik enerjisini 3
39.jpeg
Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir? 443
Motor yağ basıncını 0
Fren hidrolik seviyesini 0
Depodaki yakıt miktarını 5
Motor soğutma suyu sıcaklığını 1
Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? 444
Şarj sistemi 0
Marş sistemi 1
Ateşleme sistemi 2
Yağlama sistemi 3
Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? 445
Altında 1
Üzerinde 2
Ortasında 1
Hizasında 2
Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur? 446
Bujilerdeki 0
Distribütördeki 0
Far anahtarındaki 4
Endüksiyon bobinindeki 1
Seyir hâlindeki aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, trafik kurallarına uymak şartıyla derhal durulması gerektiğini belirtir? 447
a.jpeg 5
b.jpeg 0
c.jpeg 0
d.jpeg 0
Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır? 448
Fakir 3
Zengin 0
Normal 0
Az yakıtlı 2
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? 449
Kabalık 0
Hırçınlık 0
Bencillik 0
Sorumluluk 5
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır? 450
Bencil 1
Hoşgörülü 1
Aşırı tepki gösteren 1
Görgüsüzce davranan 2
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir? 451
Trafik işaretlerinin hasar görmesi 0
Kara yollarının zamanından önce yıpranması 0
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması 2
Yol kenarındaki oto korkuluklarının tahrip olması 2
Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir? 452
Bencillik 2
İnatlaşmak 0
Diğergamlık 3
Sorumsuzluk 0
I. Kural ihlallerine
II. Tehlikeli davranışlara
III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye
Trafikte yaşanan öfke duygusu, verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir? 453
I ve II 3
I ve III 0
II ve III 0
I, II ve III 2
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir? 454
Öfke 0
Sabır 5
İnatlaşma 0
Aşırı tepki 0
CEVABI GÖR